Edzőképzés

 Képzés  Óraszám  Bizonyítvány / diploma
 PTR  12 óra  PTR bizonyítvány
 OKJ – s képzés  110 óra  sportoktató, sportedző OKJ – s bizonyítvány
 Bsc  6 féléves levelező képzés  testnevelő – edző bsc diploma
 Msc  4 féléves levelező képzés  szakedző msc diploma
 Phd  phd

PTR képzés – alaptanfolyam:

A PTR (Proffessinal Tennis Registry) egy teniszedzőket tömörítő világszervezet, mely egy gazdasági szervezet több mint 100 tagországgal. Fő tevékenysége, hogy világszerte edző képzéseket szervez, egy központilag meghatározott metodika szerint, az általuk kidolgozott tankönyv alapján. A PTR képzés két napos szemináriumok keretében bonyolítja le az oktatást. A jelentkező érdeklődésének megfelelően három kategóriában választhat képzést: utánpótlás nevelés,felnőttek képzése, versenyzők képzése.
Az alaptanfolyam (Basic Certification): 4 óra elméleti oktatásból és 12 óra gyakorlati oktatásból tevődik össze, melynek végén egy négy részből álló vizsgát tesznek a hallgatók. A bizonyítvány minősítését a vizsgán bemutatott teljesítmény határozza meg. A három minősítési szint az alábbi: segédoktató, oktató, profi oktató.
Bármelyik alaptanfolyam elvégzése után a PTR tagok részt vehetnek a PTR tagok számára évente meghírdetett továbbképzéseken. Ezek 1-2 naposak, ahol vizsgázni nem kell, de a részvételről igazolást adnak. Magyarországon egyenlőre nincs lehetőség az alapképzést követően további magasabb szintű tanfolyamok elvégzésére. (Ilyen például a „Master of tennis” képzés az USA – ban, amelyre az alapképzésen „profi oktató” minősítéssel végzettek jelentkezhetnek. Ez a képzés 120 órás.) PTR képzésre a Magyar Tenisz Szövetségnél lehet jelentkezni.

Sportoktató: OKJ – s képzés (Országos Képzési Jegyzék száma: 52 813 01 0100 33 01)

Egy sportoktató tanfolyam elvégzéséhez 10 befejezett évfolyam, egészségügyi alkalmassági, stabil játéktudás és sportági jártasság szükséges. A tanfolyam két féléves, kb. 80 óra elméleti oktatással, és kb. 30 óra gyakorlati oktatással. A záróvizsga témái: az egészséges életmód népszerűsítése; a sport, mint a nevelés színtere és eszköze; a sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése, kivédése; a tanfolyamszervezés, és –vezetés; rutin- és egyéb feladatok; a sportoktató speciális tevékenységi köre (sportági elmélet és gyakorlat). A sportedző ugyanezt a képzést kapja, csak rendelkezik érettségi vizsgával. Országszerte számos intézmény szervez ilyen képzést.

Sportedző: OKJ-s képzés (Országos Képzési Jegyzék száma: 52 813 01 0010 52 02)

A sportedző tanfolyam elvégzéséhez középiskolai érettségi bizonyítvány, egészségügyi alkalmassági, stabil játéktudás és sportági jártasság szükséges. A képzés megegyezik a sportoktató képzéssel. A tanfolyam két féléves, kb. 80 óra elméleti oktatással, és kb. 30 óra gyakorlati oktatással. A záróvizsga témái: az egészséges életmód népszerűsítése; a sport, mint a nevelés színtere és eszköze; a sporttevékenységgel kapcsolatos ártalmak megelőzése, felismerése, kivédése; a tanfolyamszervezés, és –vezetés; rutin- és egyéb feladatok; a sportoktató speciális tevékenységi köre (sportági elmélet és gyakorlat). A sportoktató ugyanezt a képzést kapja, csak nem rendelkezik érettségi vizsgával. Országszerte számos intézmény szervez ilyen képzést.

Testnevelő – edző (tenisz), (Bsc) : a felsőfokú szakirányú végzettség első fokozata

Olyan szakembert jelent aki testkultúrális és sporttudományi, valamint nevelés- és egészségtudományi ismeretei birtokában képes sportedzői, sportszervezői, testnevelői tevékenység ellátására.Tantárgyai többek között: anatómia, élettan, edzéselmélet, mozgástanulás- és szabályozás, sportpszichológia, nevelés- és egészségtudományi ismeretek tárgyai, fizikai erőnlét fejlesztésének tárgyai, tudatos életmódra nevelés tárgyai, baleset megelőzés, elsősegélynyújtás.
Hat féléves levelező képzés, mely felsőfokú diplomát ad. Számos oktatási intézményben indítanak ilyen képzést: SOTE – TSK (TF), Eszterházy Károly Főiskola (Eger), PTE – TTK (Pécs), Nyíregyházi Főiskola, Szegedi Tudományegyetem – JGYPK

Szakedző (Msc): a felsőfokú szakirányú képzettség második fokozata.

Az okleveles szakedzők működési területe a csúcsteljesítmény elérésére törekvő versenysport. A mesterszakon végzett sportszakemberek az élsportolóvá válás teljes folyamatának megtervezését és irányítását el tudják végezni, a kiválasztástól az edzésszervezésen, felkészítésen át egészen a céltudatos versenyeztetésig. A tananyag sok más mellett az alábbi ismereteket tartalmazza: gazdasági szaktudás az élsport finanszírozási, szponzorálási, marketingfolyamatainak koordinálásához; egészségügyi, pszichopedagógiai ismeretek, melyek elengedhetetlenek az élsportolók felkészítéséhez; az edzésterhelés és a teljesítmény optimális alakításához a választott sportág teljesítményprofilja; a teljesítményt döntően meghatározó összetevők rendszere, ezek kölcsönhatása és fejleszthetősége; a csúcsteljesítmény időzítésének módszertana, a teljesítményfokozás megengedett és meg nem engedett módszerei.
Négy féléves levelező képzés, a SOTE – TSK (TF) – n.

Phd: doktori iskola – a felső fokú végzettség legfelsőbb fokozata. SOTE – TSK (TF) – en van lehetőség a megszerzésére.